Võta osa pilt.delfi.ee’s toimuvast!

Vaata, mida teised pilt.delfi.ee’s teevad!

Otsing võimaldab leida kasutajaid nime järgi ning pilte pealkirja, kirjelduse ja siltide järgi:

Avalda arvamust!

Peale oma piltide lisamise on Sul võimalus vaadata, hinnata ning kommenteerida teiste kasutajate pilte:

Sinu pildid Toimetaja Valikus?

Pilt.delfi.ee väärtustab kunsti ning premeerib parimaid pilte aukohaga esilehel. Esilehele pääsemiseks tuleb teha ilusaid pilte ja oma albumit aktiivselt uuendada. Kui leiad, et sinu head pildid on teenimatult tähelepanuta jäänud, võid saata lingi aadressile pilt@delfi.ee

Suhtle teistega!

Kasutaja info alt saad saata sõnumi ja lisada kasutaja enda sõbraks.

Märgista oma looming!

Sildistades oma pilte seod need teiste samateemaliste piltidega. Populaarsemad sildid on sildipilves märgitud suurematena.

Võida auhindu!

Pilt.delfi.ee keskkonnas toimuvad pidevalt põnevad fotokonkursid magusate auhindadega. Info hetkel aktiivsete konkursite kohta leiad avalehe ning konkursite lehe teadete tulbast.

Konkursil osalemiseks klõpsa konkursite lehel linki Võta osa konkursist ning leia oma albumitest pilt, millega soovid võistlustulle astuda. Oma pildi saad konkursile saata ka muutmisrežiimis oma pilti vaadates.