DELFI Pilt kasutamisreeglid

Käesolev leping on sõlmitud pilt.delfi.ee-ga liituja (edaspidi "Kasutaja") ja Delfi AS (edaspidi "Delfi") vahel.

 1. Terminoloogia
  • "DELFI Pilt" - Delfi poolt pakutav teenus aadressil pilt.delfi.ee
  • Teenus -pilt.delfi.ee võimalused säilitada pilte, jagada pilte teiste kasutajatega ning avaldada pilt üldiseks vaatamiseks
 2. Üldiselt
  • DELFI Pilt on tehniline vahend, mis võimaldab säilitada, jagada pilte teiste kasutajatega ja avaldada neid üldiseks vaatamiseks
  • Delfi ei toimeta pilte
  • Delfi ei vastutapilt.delfi.ee lisatud piltide/kommentaaride/tekstide eest
  • Pildi/kommentaari/teksti avaldades võtab pildi avaldaja endale vastutuse pildi eest
  • Lubatud ei ole lisadapilt.delfi.ee keskkonda pilte/kommentaare/tekste, mis ei vasta headele tavadele või on mittesobivad. Reeglite rikkumise korral on Delfil õigus vastav pilt või tekst kustutada.
  • Headele tavadele mittevastavad või mittesobivad pildid on näiteks
   • halva kvaliteediga pildid
   • "võõrad" pildid( pilt kuulub teisele autorile)
   • teemaga mitteseonduvad pildid
   • reklaami sisaldavad pildid
   • vaenu õhutavad pildid
   • labased pildid
   • pornograafiat sisaldavad pildid
   • vms
  • Delfi pildis avaldatud piltide reprodutseerimine, kopeermine, levitamine võib toimuda ainult pildi autori nõusolekul. Pildi kasutamiseks pöördu pildi autori poole.
 3. Registreerimine
  • Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja ennast registreerima
 4. Konto
  • Kontode ligipääs on piiratud kasutajanime ja salasõnaga, mille iga kasutaja saab endale valida registreerides pilt.delfi.ee kasutajaks.
 5. Teenused
  • Teenuse, kasutamine on tasuta
 6. Kasutaja kohustused ja õigused
  • Kasutajal on õigus oma piltidele lisatud kommentaare kustutada
  • Kasutaja kohustub mitte saatma teistele kasutajalele sõnumeid, mis kvalifitseeruvad rämpspostiks, st kirjasid, mille puhul ei ole alust arvata, et saaja on sellest huvitatud.
 7. Teenuse tugi
  • Teenusega seotud küsimused ja probleemid edastada aadressil pilt@delfi.ee
 8. Kasutamistingimuste kehtivus ja muutmine
  • Kasutustingimused jõustuvad kasutajakonto registreerimisel Delfi poolt kasutaja registreerimise kohta teate kuvamise hetkest ja kehtivad tähtajatult kuni Delfi kasutajakonto sulgemiseni.
  • Delfil on õigus kasutajaid eelnevalt teavitamata muuta teenuse funktsionaalsust, teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse registreeritud kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest DELFI Pilt internetiaadressile.
  • Delfil on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused hakkavad kehtima alatest nende avaldamisest DELFI Pilt kastajatingimuste lehel või teate saatmisest kasutaja mailile. Kui kasutaja uute tingimustega ei nõustu, peab ta koheselt lõpetama DELFI Pilt kasutamise.