Hans Silbermann sündis 1886. aasta 17. jaanuaril  Viljandimaal Pajusi vallas Kalana külas Otisaare talus kirikuvanema kaheksalapselise pere viimase lapsena. Alghariduse sai Kalana külakoolis, õppis edasi Eesti Aleksandrikoolis Põltsamaal ning Treffneri gümnaasiumis Tartus.

1905. aasta kevadel andis ta Peterburis gümnaasiumieksami ja astus sama aasta augustis Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Juba õpingute algul oli astunud Eesti Üliõpilaste Seltsi, kuid lahkus sealt mõni aeg hiljem ning otsustas koos mõttekaaslastega asutada korporatsiooni Sakala, mille konvendihoone krundi üks kinkijaist ta 1910. aasta veebruaris oli. Lõpetas 1912 ülikooli ja töötas samast suvest Viljandis arstina

Kaks aastat hiljem mobiliseeriti Silbermann Esimesse maailmasõtta ja määrati 97. tagavarahospidali nooremordinaatoriks. Jaanuaris 1916 viidi ta üle 701. Ühendhospidali nooremordinaatoriks ja edutati aasta hiljem 63. Siberi Kütipolgu vanemarstiks.

1917. aasta novembris tuli Silbermann kodumaale ja sai Viljandis paiknenud 2. Eesti Polgu vanemarstiks. Oli sellel ametikohal 1918. aasta kevadeni, mil väeosa Saksa okupatsioonivõimude poolt laiali saadeti.

Vene armees teenides oli Silbermanni autasustatud Püha Anna III klassi ja Püha Stanislavi III ja II klassi ordenitega.

Vabanenud sõjaväest, töötas ta mõnda aega Viljandis linna-arstina ja linnahaigla juhatajana. Vabadussõja hakul, novembris 1918 asus 2. jalaväepolgu vanemarsti kohale, kuid juba sama aasta detsembris määrati ta 2. diviisi arstiks, kellena oli ametis sõja lõpuni.

Iseseisvusvõitluses osutatud teenete eest pälvis ta  valitsuse otsusega 1920. aasta 25. augustist Vabaduse Risti I liigi 2. järgu. Vabaduse Ristile lisandus veel 50 000 marka.

Pärast Vabadussõda jätkas Silbermann teenistust 2. diviisi arstina ja jäi sellele ametikohale kogu järgnevaks iseseisvusperioodiks. Septembris 1920 omistati talle sõjaväeline aukraad sanitaaralampolkovnik, mis alates novembrist 1922 hakkas kandma nimetust sanitaarkolonelleitnant.

Hans Silbermann suri 1960. aasta 2. juunil Tartus infarkti. Ta maeti Tartu Maarja koguduse Raadi kalmistule. Koloneli haual avati 1992. aastal tütar Agda-Thea Oksa eestvõttel Heinz Valgu kujundatud hauatähis.
Kolonel ja Dr Hans Silberma ... (0)
Пользователь: Priit Virula
IMG_5765 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5326 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5758 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5785 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5612 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5946 (0)
Пользователь: Leah
P3113145 (0)
Пользователь: nature;)
2T8A7685 (0)
Пользователь: Ain Paloson
IMG_5664 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5873 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5520 (0)
Пользователь: Leah
2T8A7289 (0)
Пользователь: Ain Paloson
IMG_5682 (0)
Пользователь: Leah
P3173218 (0)
Пользователь: nature;)
IMG_5315 copy (0)
Пользователь: Leah
CSC_5120 (0)
Пользователь: eid_1510fb6765e950
IMG_5770 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5931 (0)
Пользователь: Leah
IMG_5624 (0)
Пользователь: Leah