SAMSUNG PL55/ VLUU PL55/ SAMSUNG SL502/ SAMSUNG PL57
SAM_2956
SAM_2956
triinukazz