C5-00.2
22° halo; alumine puutuja ( ...
22° halo; alumine puutuja (tangent); horisontaalring; valepäike (sundog)
foooton
22° halo; ülemine puutuja ( ...
22° halo; ülemine puutuja (tangent); horisontaalring; valepäike (sundog)
foooton